1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2008 เวลา 00:00 น.

เขียนโดย Udomsak Bhatiyasevi

กรุณาอ่าน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” นี้ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งสินค้าใดๆ ก็ตาม หากท่านได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ Ecominded.co.th ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1. สินค้ายี่ห้อ Sylvania เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท  Havells Sylvania (Thailand) เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัท Havells Sylvania (Thailand) เป็นผู้กำหนด สินค้ายี่ห้อ LightMan นำเข้าโดยบริษัท อีโคมายด์ จำกัด เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามที่แจ้งไว้ในหน้าข้อมูลของสินค้านั้น ๆ

2. ภาพสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บเป็นรูปภาพที่ใกล้เคียงกับสินค้าจริง บางรายการ บริษัทฯ เป็นผู้ถ่ายจากสินค้าจริง บางรายการนำภาพมาจากผู้ผลิต ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียดของสินค้าที่ระบุไว้อย่างละเอียด หากลูกค้าไม่มั่นใจเกี่ยวกับสินค้าชิ้นใด กรุณาสอบถามข้อมูลจากทางบริษัทฯ ก่อนสั่งซื้อ

3. จำนวนสินค้าในคลังที่แสดงในเวปไซด์อาจไม่เท่ากับจำนวนสินค้าจริงที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ในคลังสินค้า ดังนั้น หากสินค้ามียอดจำนวนคลาดเคลื่อนไป ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการจัดส่งสินค้า หากท่านต้องการยกเลิกรายการสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินชำระค่าสินค้าให้ท่านเต็มจำนวน

4. ทางบริษัทฯ อนุญาตให้มีการจองสินค้า กรณีที่สินค้าหมดจากคลัง โดยลูกค้าต้องจ่ายมัดจำค่าสินค้าเป็นจำนวน 20% ของยอดรวมทั้งหมด และจะยืนยันการสั่งซื้อสินค้า เมื่อท่านทำการชำระเงินมัดจำตามที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินมัดจำคืน หากลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกการจองสินค้า

5. เมื่อท่านตัดสินใจสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ บริษัทจะเก็บคำสั่งซื้อสินค้าของท่านไว้ 2 วันทำการ หลังจากได้รับการสั่งซื้อ หากท่านไม่ทำการชำระค่าสินค้า และยืนยันการชำระเงินภายในเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดค่าสินค้าที่ต้องชำระได้ทาง:

5.1. อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ทางบริษัทฯ จะส่งอีเมลล์สรุปรายการที่สั่งซื้อสินค้าไปให้ท่านตามที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ โดยอาจจะอยู่ในกล่องขาเข้า(Inbox) หรือ อีเมลขยะ(Junkmail) หากไม่พบอีเมลดังกล่าว กรุณาสอบถามที่โทร 086 894 9394

5.2. จากหัวข้อ "รายละเอียดการสั่งซื้อ" ในเมนู "การจัดการบัญชีผู้ใช้" ซึ่งท่านจะต้อง Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ก่อน

6. ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 16.30 น. และวันเสาร์ 8.30 น. - 11.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนขัตฤกษ์) และบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการยืนยันการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ภายใน 2 วันทำการ

7. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า บริษัทฯ จะรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในตัวสินค้าตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการรับประกัน ของสินค้านั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากเหตุ ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ซื้อ การขนส่ง อุบัติเหตุ และการใช้งานผิดไปจากข้อบ่งใช้สินค้า

Login by

Sign in with a social network:

Powered by OneAll Social Login